###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Thí nghiệm đẩy và Thí nghiệm quay ngược của mũ đinh ốc

Thí nghiệm xác định lực xoắn/nén được xếp chồng khi mở và đóng bình chứa chống mở cửa sau hoặc bao bì đựng thuốc. Đối với việc này thì máy thí nghiệm dùng trên bàn zwicki-Line Fmax 2.5 kN và bộ truyền động xoắn phụ trợ 5 Nm xoắn được sử dụng. Hai trục thí nghiệm có thể được sử dụng cho thí nghiệm xoắn trục kết hợp hoặc trục đơn. Các tham số quan trọng là độ xoắn mở được yêu cầu và chức năng cơ chế ngăn mở cửa sau.


Videos

 

Push & Turn Test on Screw Caps

zwicki-Line Torsion for push & turn tests on pharmaceutical packing zwicki-Line Torsion für push & turn an ...
Video 00:00:56
54_Push_and_Turn_Test_on_Screw_Caps.wmv (5.1 M)

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi