###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Thí nghiệm nén cho bao bì bìa cạc tông

Thí nghiệm nén có nhiều mục đích khác nhau, hai trong số đó được mô tả như sau.

  • Xác định đặc tính xếp chồng; có nhiều quy trình khác nhau cho thí nghiệm này tùy thuộc vào tiêu chuẩn và vật liệu. Nhiều bao bì hoặc riêng lẻ được tải cho đến khi hư hỏng, cho phép tính toán ra chiều cao xếp chống tối đa.
  • Xác định độ bền riêng: thí nghiệm này cung cấp thông tin về quy trình sản xuất bao bì, khi nó được tải với một lực xác định khi đóng (nắp đậy) và phải qua được cái này.

Các sản phẩm cho ứng dụng này

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn
Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu