###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Kiểm tra các sản phẩm không dệt trong lĩnh vực y khoa

Những loại vật liệu này thường được sử dụng làm băng gạc vết thương và phần vật liệu làm băng gạc, miếng rửa vết thương trước khi tiêm hoặc trong các ứng dụng vật lý khác; chúng là một phần của khăn trải giường bệnh nhân trong phòng phẫu thuật và được sử dụng như bông gòn trong nha khoa. Quá trình đo được thực hiện cho các loại vật liệu này khác với các loại vật liệu khác. Một thí nghiệm quan trọng trong lĩnh vực này là thí nghiệm kéo của mẫu dạng lá ( theo tiêu chuẩn EN 29073-3 / ISO 9073-3 / ASTM D5035). Giá trị đo được là lực kéo lớn nhất. Hệ số khác biệt của kết quả được tính toán. Một thí nghiệm quan trọng khác bao gồm công suất hấp thụ  (EN ISO 9073-6) và thời gian gạch ngang qua cho chất lỏng (EN ISO 9073-8). Máy thí nghiệm zwicki hoặc Proline 5 kN thường được sử dụng cho những thí nghiệm này.

Các sản phẩm điển hình cho ứng dụng này

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi