###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Abrollversuch an Mullbinden

Thí nghiệm cuộn cho băng gạc

Để tránh vấn đề sợi đơn của băng gạc lưu lại bên dưới cuộn và phòng tránh việc cuộn không đều, rất cần thiết để xác định lực yêu cầu để quay trả lại băng gạc từ cuộn. Với thí nghiệm này thì máy Zwick với công suất 10 kN được sử dụng cùng với một thiết bị điều khiển truyền động bằng mô tơ. Kết quả được điều khiển bằng chương trình đặt biệt từ phần mềm thí nghiệm testXpert® II của Zwick.

Các sản phẩm điển hình cho ứng dụng này

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi