###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Verbandsmaterialien und Wundversorgung

Vật liệu bao phủ và điều trị vết thương

Vải sợi được sử dụng cho nhiều ứng dụng y khoa khác nhau, bao gồm việc bảo vệ và điều trị vết thương, bao gồm nhiều loại sợi chỉ khác nhau, các cấu trúc cấy ghép dựa trên vải sợi (ví dụ như vải cấy ghép) và ra phủ và quần áo phẩu thuật. Các loại vật liệu được sử dụng bao gồm các sợi tổng hợp và tự nhiên, cùng với các tấm mỏng thẩm thấu được và các sự kết hợp khác của các loại vật liệu. Do có nhiều sản phẩm và vật liệu khác nhau được sử dụng trong lĩnh vực này nên nó được gọi là phạm vi rộng lớn của các thí nghiệm chức năng và nguyên vật liệu.

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi

Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin