###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Zugversuch an Metallen und Metalllegierungen

Thí nghiệm kéo kim loại và kim loại hỗn hợp

Thí nghiệm kéo cơ bản đối với thép chất lượng cao, thép có độ bền kéo cao hoặc titan hỗn hợp được thực hiện hàng ngày như là một phần của tính chính xác của sản phẩm và trong các phòng thí nghiệm vật liệu của các công ty công nghệ y tế. Để xác định độ bền và đặt tính biến dạng của kim loại và thành phần, chúng phụ thuộc vào tải trọng kéo, nén, uốn theo các yêu cầu cụ thể của nhiều tiêu chuẩn khác nhau như ISO 6892, EN 10002, JIS Z 2241, ASTM A 370,  ASTM E8. Zwick có các máy thí nghiệm vật liệu, bộ đo độ giãn dài (tiếp xúc và không tiếp xúc), kẹp mẫu và phụ tùng cho hầu hết tất cả các loại vật liệu, cùng với Chương trình thí nghiệm tiêu chuẩn với các tham số đã được xác định trước cho các đặc tính kỹ thuật của Tiêu chuẩn tương ứng.

Các sản phẩm điển hình cho ứng dụng này

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi