###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Druckversuch an Sagittalsägeblatt

Thí nghiệm nén lưỡi cưa dọc giữa

Độ chính xác khi cắt và độ bền uốn của lưỡi cưa dọc giữa có một ảnh hưởng quan trọng đến kết quả hoạt động. Kiểm tra chức năng những lưỡi cắt này bao gồm việc mô phỏng quá trình nắm giữ/thao tác bởi kỹ thuật viên. Cưa dọc giữa hoàn tất cùng với lưỡi được kẹp trong máy thí nghiệm, cưa được khởi động và lưỡi được đưa qua vật liệu xương. Lực nén và độ sâu của vết cắt được đo, để cung cấp giá trị dung sai, ví dụ như độ cứng, cung cấp thông tin theo tác động tải trọng sẽ uốn hoặc phá hủy lưỡi cưa.

Đối với các thí nghiệm khác để xác định độ bền uốn của lưỡi cưa, cài đặt bộ thí nghiệm uốn 3 điểm từ danh mục sản phẩm của Zwick thì rất nhanh chóng và trực tiếp. Những thí nghiệm này cho phép các đặt tính cắt và tính chính xác của hình dạng lưỡi cưa khác nhau được tìm ra.

Các sản phẩm điển hình cho ứng dụng này

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn
Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu