###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Therapiesysteme

Hệ thống trị liệu

Ở đây nói đến các hệ thống pha chế và vận chuyển thuốc, quản lý cấp thuốc và các sản phẩm dược cho bênh nhân nội trú, ngoại trú và điều trị tại nhà. Nó bao gồm việc sử dụng các loại như ống tiêm dưới da, kim dưới da, ống thông, hệ thống pha và các thiết bị chuyên dùng.

Một phạm vi điều trị khác là hoạt động xâm nhập tối thiểu, trong đó hệ thống ống thông, dây điện hướng dẫn, máy nội soi và các ống y tế khác nhau được sử dụng để lấy đi chất lỏng khỏi cơ thể.


Videos

 

Functional test of auto injectors

Automatic testing system to perform 8 different functional tests on pharmaceutical auto injectors: (1) safety ...
Video 00:02:59
204_Testing_of_autoinjectors.wmv (34 M)
 

Multiple function tests on auto-injectors - Mehrstufige Funktionstests an Autoinjektoren

Multiple function tests on pharmaceutical auto-injectors - Mehrstufige Funktionstests an pharmazeutischen ...
Video 00:01:12
 

Function tests on autoinjectors - Funktionsprüfung an Autoinjektoren

Function tests on autoinjectors - Funktionsprüfung an Autoinjektoren Auto-injectors are subject to strict ...
Video 00:01:19
183_Autoinjector_01.wmv (66 M)
 

Test of autoinjectors - Prüfung von Autoinjektoren

Multistage test of autoinjectors and pens - Mehrstufige Prüfung von Autoinjektoren oder Pensystemen
Video 00:00:47
166_Autoinjektor_01.wmv (30 M)
 

Determining of the break-loose force and glide force - Bestimmung der Losbrech- und Gleitkraft

Determining of the break-loose force and glide force for hypodermic syringes, carpules and other similar drug ...
Video 00:01:03
165_Spritzengleitkraft_01.wmv (40 M)
 

Zwick 'roboTest R' handling system for automated testing of insulin pens

Zwick 'roboTest R' handling system for automated testing of insulin pens with autoEdition2 automation ...
Video 00:03:18
74_Zwick__roboTest_R__handling_system_for_automated_testing_of_insulin_pens.wmv (15.3 M)
 

Medical tests on micro specimen - Medizinische Prüfung an Mikroproben

Medizinische Prüfung an Mikroproben in einer Temperierkammer - Medical tests on micro specimen in a ...
Video 00:00:43
150_Mikroproben_01.wmv (13.6 M)
 

Horizontal track tests on catheters - Horizontale Prüfung an Kathetern

Horizontal track tests on catheters - Horizontale Prüfung an Kathetern
Video 00:00:42
143_Katheter_01.wmv (15.1 M)
 

Torsion tests on Luer Lock fittings - Torsionsprüfung an Luer Lock Verbindungen

Torsion tests on Luer Lock fittings - Torsionsprüfung an Luer Lock Verbindungen
Video 00:00:39
142_Luer_lock_01.wmv (9.2 M)
 

Horizontal Test on Catheter Systems

Zwick horizontal testing systems with a integrated bath for catheder guide wires testing. Horizontale ...
Video 00:00:49
53_Horizontal_Test_on_Catheter_Systems.wmv (6.0 M)
 

Determination of the tip cap torque - Bestimmung des Abdrehmomentes der TipCap

Determination of the tip cap torque - Bestimmung des Abdrehmomentes der TipCap
Video 00:00:45
139_Tip_cap_01.wmv (13.8 M)
 

Testing the radial compression force of stents - Radialer Druckversuch an Stents

Testing the radial compression force of stents - Radialer Druckversuch an Stents
Video 00:00:52
138_Stents_01.wmv (15.1 M)