###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
8-Prüfachsen- und Haltevorrichtung für die Prüfungen der Reibkräfte an Spritzen

Thiết bị 8 trục để kiểm tra lực ma sát của bơm tiêm dưới da

Thiết bị này đại diện cho sự mở rộng của máy thí nghiệm AllroundLine table-top tới 8 trục để giữ 8 cảm biến lực. Nó thường thích hợp để sử dụng trong phòng thí nghiệm hoặc trong việc giám sát quy trình và được sử dụng để kiểm tra các lực ma sát khác nhau giữ pittong bơm tiêm và xi lanh, hoặc vòng đệm kín trong bơm tiêm xi lanh. Người giữ bơm tiêm có một ống bơm tiêm bằng plexiglass với kích cỡ khác nhau, cùng với hai bình chưa để giữ chất lỏng tràn ra. Thiết bị này cũng được sử dụng để kiểm tra lực ma sát của ống tiêm kim loại.

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi

Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin