###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Pneumatik-Probenhalter für die Prüfung von Katheterverbindungen

Kẹp mẫu khí nén cho thí nghiệm kết nối ống thông

Những kẹp mẫu khí nén này cho lực kéo tối đa lên đến 1 kN thích hợp để xác định lực kết nối và lực chèn vào hệ thống ống thông và cũng có thể được sử dụng để kiểm tra mẫu phẳng làm từ kim loại, nhựa, giấy hoặc màng mỏng. Các kẹp dẫn động đơn được kẹp lại bằng bàn đạp chân, không cần sử dụng hai tay để giữ mẫu, trong khi lực kẹp được điều chỉnh tối đa thông qua bộ điều khiển khí nén. Kẹp mẫu với chiều cao thấp cho phép sử dụng tối đa khu vực thí nghiệm của máy thí nghiệm vật liệu và Zwick có nhiều danh mục má kẹp đa dạng cho nhiều ứng dụng khác nhau.

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi