###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Horizontale Prüfung an Kathetersystemen

Thí nghiệm nằm ngang cho hệ thống ống thông

Ồng thông, dây mảnh và các thiết bị xâm nhập nhỏ khác trải qua ba giai đoạn khác biệt để theo sau một đường dẫn quanh co trong động mạch chủ nhân tạo. Lực ống thông có thể được độ trong mỗi một giai đoạn – đưa chúng vào trong động mạch trong vùng bẹn, quy trình thẳng dọc theo động mạch và độ cong động mạch hơn 90°.

·         Lực đưa vào ban đầu của ống thông

·         Lực trước đó

·         Sự linh hoạt của đầu ống thông với độ cong lớn hơn 90°

 

Sự cải tiến sau này của các hệ thống ống thông và dây mảnh bao gồm các nỗ lực để giảm hệ số ma sát và momen xoắn phá hủy. Máy thí nghiệm Allround-Line nằm ngang của Zwick cho phép xác định lực cắt trong điểm chèn ống thông được mô phỏng với độ chính xác rất cao. Thí nghiệm được thực hiện theo hướng nằm ngang để mô phỏng trạng thái vật lý của bệnh nhân khi có can thiệp phẫu thuật.

 


Videos

 

Horizontal track tests on catheters - Horizontale Prüfung an Kathetern

Horizontal track tests on catheters - Horizontale Prüfung an Kathetern
Video 00:00:42
143_Katheter_01.wmv (15.1 M)
 

Horizontal Test on Catheter Systems

Zwick horizontal testing systems with a integrated bath for catheder guide wires testing. Horizontale ...
Video 00:00:49
53_Horizontal_Test_on_Catheter_Systems.wmv (6.0 M)

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn
Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu