###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Thí nghiệm tự động kim tiêm dạng viết

Thiết bị thí nghiệm của Zwick để kiểm tra tự động kim tiêm dạng viết (ví dụ như kim tiêm isulin) dựa trên máy thí nghiệm vật liệu zwicki-Line Z0.5 TN table-top với bộ truyền động xoắn phụ trợ, cho phép nhiều cách vận hành khác nhau của kim tiêm được kiểm tra chỉ với một thiết bị. Bằng cách này thì thiết lập liều lượng, lực nhả ra, hành trình và liều lượng phân phối được đo chỉ trong một quy trình liên tục. Thiết bị thí nghiệm có thể được kết hợp với hệ thống đưa mẫu vào tự động và phương pháp thí nghiệm hoặc sử dụng cả hai trục kết hợp theo yêu cầu hoặc không.

Các sản phẩm điển hình cho ứng dụng này


Videos

 

Function tests of pharmaceutical pens - Funktionsprüfung an Medikamenten Pens

Function tests of pharmaceutical pens with Torsion zwickiLine - Funktionsprüfung an Medikamenten Pens mit ...
Video 00:01:29
193_Pharmaceutical_pens_01.wmv (56 M)
 

Zwick 'roboTest R' handling system for automated testing of insulin pens

Zwick 'roboTest R' handling system for automated testing of insulin pens with autoEdition2 automation ...
Video 00:03:18
74_Zwick__roboTest_R__handling_system_for_automated_testing_of_insulin_pens.wmv (15.3 M)

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn
Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu