###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Vorrichtung zur Prüfung von Spritzen-Kartuschen

Thiết bị kiểm tra đầu bọc ống tiêm

Thiết bị này được sử dụng để xác định lực cần thiết cho sự vận hành của pit tông đối với đầu bọc ống tiêm dưới da và bao gồm một bộ giữ đầu bọc, cùng với đĩa nén được lựa chọn tùy thuộc vào mẫu. Sự bố trí này được thiết kế cho thí nghiện nén tới 200 N; cho các thí nghiệm đầu bọc bằng thủy tinh. Khuyến khích sử dụng màn chắn bảo vệ.

Các sản phẩm điển hình cho ứng dụng này

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi