###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Prüfvorrichtung mit Flüssigkeitsreservoir für die Bestimmung der Kolbenbewegungskraft

Thiết bị thí nghiệm với bể chứa dung dịch để xác định lực dẫn động pit tông

Thiết bị này được phát triển để xác định lực được yêu cầu để vận hành pit tông của bơm tiêm dưới da đơn vô trùng ( với hàm lượng phù hợp ) trong các thí nghiệm theo tiêu chuẩn  DIN EN ISO 7861 và tạo lại các điều kiện làm việc, ví dụ như sự hút và độ phun chất lỏng. Nó bao gồm thiết bị kẹp trên và dưới để giữ bơm tiêm cùng với bể chứa chất lỏng có độ cao điều chỉnh được với ống kết nối và có thể dễ dàng tháo ra để làm sạch.

Các sản phẩm điển hình cho ứng dụng này

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn
Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu