###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Nghiên cứu lâm sàng

Lĩnh vực nghiên cứu lâm sàng bao gồm hầu hết các nghiên cứu cơ bản về con người, động vật và các loại vật liệu thay thế. Các giá trị đặc trưng được xác định sẽ cung cấp thông tin đối với quá trình làm lành vết thương sau khi phẫu thuật hoặc khi các thiết bị y tế hoặc công nghệ mới được sử dụng.


Videos

 

Tensile Test on Artificial Tissue in Temperature-controlled Environment

Testing machine( 2,5 kN) with a temperature-controlled bath and a video-extensometer ...
Video 00:01:30
56_Tensile_Test_on_Artificial_Tissue_in_Temperature-controlled.wmv (8.1 M)

Liên hệ hỏi thông tin