###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Kiểm tra tải trọng xương đùi với thước đo độ biến dạng

Thí nghiệm được thực hiện để dò tìm độ mở rộng của bộ phận giả được cấy làm cứng xương, do đó tạo ra hiệu ứng bảo vệ độ nén của xương. Vì mục đích này một xương đùi nhân tạo được đặt  trong máy Zwick Allround-Line Z020 kết hợp với một bạc đạn dùng để loại bỏ lực ngang. Đầu xương đùi sau đó được tải theo chiều trục. Thước đo độ biến dạng bám vào bề mặt của xương cho phép so sánh ứng suất bề mặt của xương đùi trước và sau khi cấy bộ phận giả.

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn
Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu