###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Thí nghiệm uốn xương động vật

Thí nghiệm uốn 3 điểm xương động vật được thiết kế để xác định độ bền uốn sau khi điều trị gãy xương. Cho mục đích này thì một xương động vật được điều trị sau khi gãy được cố định tại đuôi xương vào bệ đỡ và áp tải sử dụng máy thí nghiệm zwicki-Line Z0.5 table-top. Kẹp mẫu được thiết kết để xương xoay được bằng bàn quay độ, cho phép xác định độ bền uốn của toàn bộ vùng còn lại của xương. Các giá trị đặt tính thu được bằng cách này được sử dụng trong mô phỏng FEM của hành vi làm lành xương gãy.

Các sản phẩm điển hình cho ứng dụng này

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn
Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu