###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Nha khoa

Các loại vật liệu (gốm sứ và kim loại), vật liệu tổng hợp và chất kết dính được sử dụng trong lĩnh vực nha khoa, cùng với các hệ thống làm răng giả, được thí nghiệm độ cứng, độ bền và giới hạn mỏi.

 

 


Videos

 

Fatigue test on dental implants - von dentalen Implantaten (ISO 14801)

Fatigue test on dental implants (ISO 14801) - Ermüdungsprüfung von dentalen Implantaten nach ISO 14801
Video 00:00:58
168_Dental_01.wmv (36 M)
 

Hardness Testing on a Dental Ceramics

Fully automatic Zwick hardness testing machine with a motorized displacement unit. Härteprüfung an ...
Video 00:01:15
52_Hardness_Testing_on_a_Dental_Ceramics.wmv (7.4 M)
 

Testing on Bumpers to use in Dental Prosthodontics

Zwick materials testing machine (Zwicki-Line) with testing software testXpert II Prüfungen von ...
Video 00:00:58
57_Testing_on_Bumpers_to_use_in_Dental_Prosthodontics.wmv (4.5 M)