###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Thí nghiệm độ mỏi cho vật liệu nha khoa (Bộ mô phỏng trạng thái nhai)

Để kiểm tra răng giả và vật liệu trám thì máy thí nghiệm thủy lực tự động HCT-10 được sử dụng cho phép tải động với lực trục đến 10 kN và độ xoắn lên đến 100 Nm. 5 mẫu có thể được đặt vào trong bệ nước cùng một thời điểm và được tải với tần suất 25 Hz theo trục, dịch chuyển ngang hoặc xoắn thông qua bệ thí nghiệm điều chỉnh được. Lực được lưu lại bằng một cảm biến lực đặt giữa pit tông dẫn động và khuôn hoặc thông qua cảm biến lực 3 thành phần dưới bệ nước.

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn
Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu