###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Kiểm tra độ xoắn các vít trong vật liệu thay thế xương

Tại đây các vít xương được vặn vào trong các vật liệu thay thế xương bằng bộ truyền động xoắn. Các tham số tương ứng là độ xoắn được yêu cầu tương ứng với lực nén được sử dụng. Máy thí nghiệm được sử dụng là zwicki-Line Torsion (lực danh nghĩa 5 kN, bộ truyền động xoắn 20 Nm).

 

 

Các sản phẩm điển hình cho ứng dụng này


Videos

 

Tests on bone-screws - Prüfungen an Knochenschrauben

Tests on bone-screws to ASTM F 543 and ISO 6475 - Prüfungen an Knochenschrauben nach der ASTM F 543 und der ...
Video 00:03:10
169_Knochenschrauben_01.wmv (18.7 M)
 

Testing on bone screws - Prüfung von Knochenschrauben

Testing on bone screws with Zwick Materials Testing machine - Prüfung von Knochenschrauben mit Zwicki ...
Video 00:00:40
106_Knochenschraube.wmv (3.2 M)

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn
Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu