###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Thí nghiệm độ mỏi của thân vật liệu thay thế kết nối hông

Máy thí nghiệm thủy lực tự động Zwick Amsler HC Compact được sử dụng để mô phỏng tải động lên vật liệu thay thế kết nối hông. Thí nghiệm độ mỏi của thân vật liệu thay thế kết nối hông tương ứng với các tiêu chuẩn tương ứng ISO 7206-4, ISO 7206-6, ISO 7206-8 và ASTM F 2068. Sử dụng các thiết bị cố định thích hợp kích hoạt các điều kiện cơ học được xác định trong các tiêu chuẩn, ví dụ như hướng vật liệu thay thế kết nối hông đến tải trọng thí nghiệm hoặc chiều cao cố định, cùng với góc áp tải được xác định một cách chính xác. Để kiểm tra độ bền của mô cấy kết nối, tải động lên vật liệu thay thế kết nối hông khi đi lại, với sự hao hụt đang diễn ra, được mô phỏng, ngược lại, vùng cổ của vật liệu thay thế được kết nối tốt một cách lâm sàng phụ thuộc vào tải dự phòng. Phần mềm Zwick cũng cho phép thí nghiệm Locati thân thiện với người sử dụng được thực hiện.

Các sản phẩm điển hình của ứng dụng này


Videos

 

ISO 7206, ASTM F2068 - Lever-out test hip endoprosthesis - Lever Out Prüfung Hüftgelenkpaarungen

Lever-out test on insert and cup of a hip endoprosthesis - Lever Out Prüfung an Hüftgelenkpaarungen Zwick ...
Video 00:00:45
167_Hueftgelenk_01.wmv (28 M)

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi