###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Vật liệu sinh học

Với kỳ vọng về cuộc sống đang gia tăng cùng với nhu cầu ngày càng lớn từ xã hội của chúng ta đối với chất lượng không giới hạn của cuộc sống thể hiện ở vấn đề tuổi tác, lĩnh vực được chuyên biệt hóa về cơ quan nhân tạo và tái tạo và thay thế các mô ( mô kỹ thuật ) được cho là đang gia tăng tầm quan trọng của nó. Các đặc tính cơ học của vật liệu nhân tạo và tái tạo là một trong các lĩnh vực nghiên cứu của vật liệu sinh học.


Videos

 

Biaxial Test on Biomaterials (Artifical Tissues)

Biaxial tensile test using a Zwick testing machine (mediX0.1) with a maximum test load of 100 N. Strain ...
Video 00:00:52
50_Biaxial_Test_on_Biomaterials__Artifical_Tissues_.wmv (4.5 M)
 

Tensile Test on Artificial Tissue in Temperature-controlled Environment

Testing machine( 2,5 kN) with a temperature-controlled bath and a video-extensometer ...
Video 00:01:30
56_Tensile_Test_on_Artificial_Tissue_in_Temperature-controlled.wmv (8.1 M)