###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Kiểm tra giá đỡ khi thay xương

Nghiên cứu vật liệu sinh học yêu cầu môi trường thí nghiệm phải tương ứng với điều kiện thực tế nhiều đến mức có thể. Vì lý do này mà thí nghiệm trong lĩnh vực này được lựa chọn thực hiện trong các bồn chất lỏng hoặc máy ấp. Trong ứng dụng này, các tế bào từ tủy xương được áp dụng sang vật liệu mang và được thêm vào trong dưỡng chất lỏng dưới sự mô phỏng cơ học theo chu kỳ. Cho mục đích này thì nhiệt độ xung quanh 37 °C, độ ẩm 100% và tải chu kỳ ( sử dụng bộ dẫn động thí nghiệm Zwick) dưới lực rất thấp thì rất cần thiết. Tải được áp vào mẫu thông qua một khuôn được tích hợp trong một máy ấp từ phía trên và mẫu thử được ngâm trong dưỡng chất lỏng ngập CO2 hoặc N2 để điều chỉnh giá trị độ pH. Độ mở rộng khỏang 30 đến 100μm.

Các sản phẩm điển hình cho ứng dụng này

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn
Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu