###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Bänder, Gurte, Seile, Tauwerk

Dây đai, Thắt lưng, Dây thừng, Dây thừng dạng lớn

Hằng ngày chúng ta bắt gặp không biết bao nhiêu dây đai, dây thắt lưng, dây thừng mà hầu như không chú ý gì đến chúng. Chúng phụ thuộc vào các tải tương ứng và phải đáp ứng hoàn toàn các đặc tính chất lượng nhất định để có thể thực hiện đơợc chức năng an toàn đáng tin cậy của mình ( ví dụ như dây đai an toàn, dây thừng leo núi, băng chuyền vận chuyển). Sự tái tạo các điều kiện sử dụng thực tế yêu cầu sự tổ chức thí nghiệm phức tạp, các loại kẹp mẫu đặt biệt và xác định kết quả đáng tin cậy - đây là những nhu cầu mà danh mục sản phẩm của Zwick có thể đáp ứng hoàn toàn.