###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Fäden, Garne, Zwirne, Rovings

Sợi quang, Sợi dệt, Chỉ, Sợi thủy tinh

Lý tính của các loại sợi nguyên sinh này chủ yếu được xác định bằng thí nghiệm kéo, việc chuẩn bị mẫu sẽ tuân theo các tiêu chuẩn tương ứng. Zwick có các máy thí nghiệm lý tưởng cùng với các bộ đo độ giãn dài để kiểm tra sợi và - quan trọng nhất - kẹp mẫu chính xác và các má kẹp giúp đảm bảo các kết quả thí nghiệm đáng tin cậy. Các ví dụ sau đây sử dụng tiêu chuẩn EN ISO 2062, mô tả chi tiết quy trình xác định lực đứt và độ giãn dài khi đứt của sợi vải.

 


Videos

 

Tensile tests on high-strength yarns - Zugprüfung an hochfesten Garnen

Tensile tests on high-strength yarns with Zwick materials testing machine - Zugprüfung an hochfesten Garnen ...
Video 00:00:48
104_Testing_on_yarns.wmv (4.5 M)

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu