###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Zugversuch an Nähgarnen

Kiểm tra kéo sợi chỉ

Thí nghiệm kéo đối với chỉ được thực hiện theo tiêu chuẩn EN ISO 2062. Trong ví dụ ở đây kẹp vít được sử dụng và độ biến dạng được đo thông qua hành trình thanh trượt, với kết quả được hiển thị trong đồ thị lực biến dạng điển hình.

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi

Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin