###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Zugversuch an Zweifachzwirn

Thí nghiệm kéo chỉ 2 sợi

Kẹp mẫu có lỗ khí nén được sử dụng khi kiểm tra chỉ 2 sợi theo tiêu chuẩn EN ISO 2062 với độ giãn dài được đo bằng hành trình thanh trượt.

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi