###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Zugversuch an Multifilamentgarn

Thí nghiệm kéo chỉ nhiều sợi

Chỉ nhiều sợi với cấu trúc mềm mịn của nó và xu hướng dễ tách ra đã đặt ra nhu cầu về cách sắp xếp thí nghiệm. Trong trường hợp này vật liệu được giữ trong kẹp cáp và độ giãn dài được đo bằng hệ thống đo giãn dài quang học. Tiêu chuẩn EN ISO 2062 áp dụng cho thí nghiệm này.

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn
Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu