###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Stempeldurchdrückversuch (CBR Versuch)

Thí nghiệm đâm thủng tĩnh (Thí nghiệm CBR)

Tiêu chuẩn EN ISO 12236 mô tả phương pháp xác định độ bền đâm thủng của vải địa chất và các sản phẩm liên quan. Lực xuất hiện khi đầu đo đâm xuyên qua mẫu thí nghiệm được đo, bộ mã hóa hành trình thanh trượt cung cấp kết quả đáng tin cậy của hành trình. Kẹp mẫu nằm giữa hai vòng thép.

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi

Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin