###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Textile Flächengebilde

Textile Fabrics

Các thí nghiệm thực hiện trên vải sợi biến đổi như công dụng của thành phẩm của chúng. Phụ thuộc vào các yêu cầu thí nghiệm mẫu sẽ được kiểm tra trong trạng thái ướt hoặc khô, được dịch chuyển song song theo hướng ngang và dọc của vải.  Được biến đổi tương đương là các phương pháp thí nghiệm được cung cấp bởi các sự bố trí thí nghiệm của Zwick. Các yêu cầu thí nghiệm và đặc tính kỹ thuật  khác nhau không gây khó khăn cho phần mềm testXpert của Zwick - đảm bảo kết quả thí nghiệm đáng tin cậy

 

 


Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu