###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Berstfestigkeit

Độ bền nổ

Độ bền nổ là độ bền của mẫu thử được giữ giữa các kẹp hình tròn theo tải trọng nén gia tăng không định hướng và được phân bổ không đồng nhất cho đến khi nổ.
Đặc tính này được xác định trong tiêu chuẩn ISO 3303 Phương pháp A cho nhựa hoặc cao su, sử dụng máy thí nghiệm thích hợp với kẹp dạng vòng và bi thép.

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn
Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu