###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Nahtschiebefestigkeit

Độ bền trượt đường may

Một đặc tính chất lượng quan trọng trong xử lý vải là độ bền trượt đường mayMột ví dụ liên quan đến thí nghiệm P12 được phát triển bởi Marks & Spencer* để kiểm tra độ trượt đường may của vải thêu. Tiêu chuẩn này mô tả việc xác định độ bền được cung cấp bởi sợi chỉ nhỏ trong vải thêu tới sự thay đổi của khu vực đường may gây ra bởi chỉ thêu. Mẫu thử vải rộng 75 mm được giữ trong kẹp vít và lực được đo khi đường may tách ra một khoảng cách nhất định. Đồ thị hành trình lực của mẫu thử thí nghiệm độ bền dạng có đường may và không có đường may sau đó được so sánh.*Marks and Spencer là thương hiệu được đăng ký bởi công ty Marks and Spencer. 

 

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn
Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu