###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Weiterreißversuch

Độ bền xé rách

Đặt biệt là các mẫu đã được cắt được sử dụng để kiểm tra độ bền xé rách. Thí nghiệm theo tiêu chuẩn EN ISO 9073-4 được thực hiện trên các mẫu hình thang, sử dụng má kẹp rất rộng yêu cầu các ghi chú cụ thể. Thí nghiệm theo tiêu chuẩn EN ISO 13937-2 gọi là thí nghiệm xé dạng ống quần, sử dụng mẫu thí nghiệm đã được cắt theo dạng ống quần. Lực xé là lực được yêu cầu để xé rách theo quán tính đường cắt khi áp song song theo đường cắt và vải xé rách theo hướng lực áp dụng. Khuyến nghị sử dụng kẹp khí nén.


Videos

 

Tear growth/adhesion test on velcro tape - Weiterreiß-/Trennversuch an Klettband

Tear growth / adhesion test on velcro tape with zwickiLine - Weiterreiß-/Trennversuch an Klettband mit ...
Video 00:01:13
192_Tear_growth_adhesion_test_01.wmv (47 M)

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi