###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Wärmedämmstoffe

Vật liệu cách nhiệt

Vật liệu cách nhiệt được sử dụng đa năng và có nhiều ứng dụng thực tế quen thuộc ( ví dụ như cách nhiệt trong xây dựng và phương tiên vận chuyển). Công nghệ thí nghiệm của Zwick cung cấp các giải pháp cho các nhu cầu lớn nhỏ như máy thí nghiệm, kẹp mẫu và testXpert - phần mềm giúp thực hiện dễ dàng các thí nghiệm theo tiêu chuẩn.