###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Lösungen für Hochschulen in Forschung und Ausbildung

Các Giải Pháp Đào Tạo Và Nghiên Cứu Cho Nền Giáo Dục Đại Học

Zwick có một uy tín đã tồn tại từ lâu trong việc có liên hệ chặt chẽ với cả hai lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo.

Xuyên suốt các thời đại, sự phát triển và ứng dụng các nguyên vật liệu mới đã đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của chúng ta. Các loại vật liệu hữu ích và các sản phẩm được chế tạo từ chúng đã cung cấp một động lực kinh tế và kỹ thuật đối với một xã hội công nghiệp hóa hiện đại .

Trên thế giới các nỗ lực vĩ đại đã được đặt vào quá trình nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật vật liệu mới như vật liệu nhẹ dùng trong xây dựng, vật liệu thông minh, chất liệu làm những bộ phận nhân tạo trong cơ thể, vật liệu hỗn hợp, đó chỉ mới là một số ít được kể đến.

Sự phát triển này được phản ánh trong quá trình huấn luyện, với những nhu cầu lớn hơn được đặt lên vai các nhà chuyên gia về vật liệu, cả trong nền giáo dục đại học và trong các ngành công nghiệp.

Tính năng động cao, tiếp cận mô đun cho phép các thành phần tiêu chuẩn của Zwick được sử dụng trong những máy đơn giản nhất hay trong các ứng dụng nghiên cứu phức tạp. Sự công hiệu của Zwick trong việc cung cấp các giải pháp một cách cụ thể cho nền giáo dục đại học được dựa trên:

  • Các giải pháp phần cứng được tối ưu hóa, phần mềm linh hoạt và mạnh mẽ cộng với phần mềm dạy học ảo được phát triển đặt biệt cho việc đào tạo - tất cả đều thích hợp một cách lý tưởng cho các yêu cầu của khách hàng.
  • Một nhóm chuyên về lĩnh vực này luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ cho phòng thí nghiệm của bạn trong việc lên kế hoạch và lựa chọn các trang thiết bị phù hợp, cũng như tìm kiếm đối tác từ mạng lưới toàn cầu của chúng tôi.

Liên hệ hỏi thông tin