###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Lösungen für Hochschulen in der Ausbildung

Các giải pháp đào tạo / Giáo dục

Phạm vi toàn diện của máy thí nghiệm với giá ưu đãi bây giờ đã xuất hiện cho phân khúc giáo dục cao cấp.

Đảm bảo rằng trường đại học của bạn yêu cầu các ứng dụng đặc biệt của Zwick. 
 
Nếu máy thí nghiệm vật liệu của bạn trước đây được sử dụng để đào tạo cho sinh viên, bạn sẽ có thể hưởng được các điều kiện đặt biệt khi đặt hàng. Phần ,ềm testXpert® II Education Module và phần mềm testXpert® II All-In-Suite Education được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho tất cả sinh viên của bạn khi sử sụng với máy.

Tát cả những người sử dụng phầm mềm testXpert® II Education Module đăng ký thông qua trang web của chúng tôi sẽ được tự động đăng nhập vào phần đồ họa cho testXpert® trên laptop.
 
Zwick có thể cung cấp cho bạn vật liệu mẫu cần thiết cho các bài tập thực hành trên máy thật.

thêm thông tin về máy thí nghiệm Zwick

Các giải pháp phần mềm cho lĩnh vực giáo dục: