###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Lösungen für Hochschulen in der Forschung

Các giải pháp nghiên cứu & Phát triển

Zwick hoạt động trong hơn 20 lĩnh vực khác nhau, với các hệ thống thí nghiệm đáp ứng tất cả các lĩnh vực đó.

tiếp

Với  phòng thí nghiệm ứng dụng và các chuyên gia được đào tạo trong tất cả các lĩnh vực tương ứng, Zwick có thể cung cấp các giải pháp phức tạp nhất cho bất kỳ ứng dụng nào.

Nhiều ứng dụng thí nghiệm được sử dụng trong những lĩnh vực này được phát triển cùng với sự cộng tác với các trường đại học. Sự cộng tác này đảm bảo Zwick luôn chủ động trong quá trình phát triển hiện nay.

Bằng cách này Zwick đóng góp vào sự trao đổi giữa các ngành công nghiệp và lĩnh vực giáo dục cao cấp, và nhiều phát minh của Zwick đã chứng minh cho khả năng sáng tạo của chúng tôi.

Cùng với cam kết với các trường đại học, Zwick tham gia vào nhiều hội đồng tiêu chuẩn quốc tế, nơi mà các chuyên gia của chúng tôi tham gia vào công nghệ thí nghiệm mới nhất được áp dụng theo các ứng dụng công nghiệp tiêu chuẩn hóa.

Kinh nghiệm từ phạm vi ứng dụng rộng rãi có thể được sử dụng như một lợi thế tại phòng thí nghiệm của bạn.

Zwick thường xuyên hợp tác chặt chẽ với các trường đại học để tìm ra giải pháp cho các vấn đề đặc biệt dựa trên các thành phần tiêu chuẩn.

Tiếp cận một cách định hình của Zwick cho các hệ thống cấu hình linh hoạt


Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu