###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Thí nghiệm cắt

Bên cạnh tải kéo trục đơn, tải trọng cắt cũng xuất hiện trong ứng dụng này và nhanh chóng tạo ra sự kết hợp. Thí nghiệm cắt các thành phần kết hợp hoặc mẫu thử do đó rất cần thiết, cụ thể khi các điểm kết nối được tán đinh với nhau. Áp tải chính xác thì cần thiết để phòng tránh các lực khác xuất hiện bên cạnh lực cắt và làm biến dạng kết quả. Zwick làm việc với khách hàng để phát triển một cấu hình kẹp mẫu hoặc thành phần chính xác và sau đó sản xuất theo yêu cầu. Những thiết bị thí nghiệm này có thể đơn giản hoặc rất phức tạp, nhưng luôn luôn đáp ứng được yêu cầu.

 

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi