###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Bulông và vít được lựa chọn rất cẩn thận cho các ứng dụng công nghiệp và được tích hợp một cách chính xác vào trong các thiết kế. Việc xác định chính xác ( bằng thí nghiệm kéo ) đặc tính đàn hồi kéo và giới hạn tải kéo là thiết yếu, từ đó lực giới hạn cho một chốt gắn vít đáng tin cậy và an toàn được hình thành. Số lượng lớn các ứng dụng yêu cầu một phạm vi rộng lớn các loại vít và bulông với nhiều kiểu khác nhau. Sự lựa chọn hỗn hợp các loại kẹp mẫu của Zwick, cùng với lựa chọn các giải pháp tùy chọn làm đơn giản hóa thí nghiệm trong lĩnh vực này.

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn
Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu