###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Draht und Kabel

Dây & Cáp điện

Dây điện là một sản phẩm rất thông dụng được làm từ kim loại, tất cả chúng có thể làm nên dây điện. Dây điện được sử dụng trong tất cả các lĩnh vực công nghiệp sản xuất: trong kỹ thuật xây dựng, trong công nghệ điện tử và năng lượng, trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và sản xuất ô tô và trong công nghệ y khoa. Được bện vào trong cáp điện, dây điện được sử dụng trong các ứng dụng chỉu tải trong các đường cáp dẫn, đòn nâng và cần trục, trong xây dựng cầu, neo và gia cố, và nhiều nữa. Phạm vi ứng dụng rộng lớn dẫn đến các nhu cầu về độ bền cơ tính khác nhau, và các giá trị đặc tính thí nghiệm về độ an toàn tương ứng một cách thường xuyên.

Các thí nghiệm điển hình: