###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Thí nghiệm kéo đối với cáp ngầm

Máy thí nghiệm vật liệu của Zwick cho dây cáp ngầm đặc trưng cho cấu hình ngang. Mục tiêu của thí nghiệm không phải tải cho đến khi dây cáp hỏng, mà là đo độ dẫn điện của sợi quang trong cáp thay đổi như thế nào dưới các tải trục khác nhau. Bộ đỡ của máy dài 41 mét trên gối khớp linh hoạt với độ xoáy rộng điều chỉnh được, cho phép thí nghiệm cáp ngầm dài đến 40 mét. Nếu được yêu cầu, máy thí nghiệm có thể được mở rộng thông qua con lăn đàn hồi cho phép kiểm tra cáp dài đến 80 mét. Một bàn trượt có thể dịch chuyển trên bàn thí nghiệm cho phép thí nghiệm đàn hồi được thực hiện, mô phỏng độ uốn của cáp tại nhiều điểm khác nhau.

 

Kẹp mẫu thông qua một cái móc đế kết nối dây buộc cáp riêng của khách hàng cùng với kẹp thủy lực trong một khu vực thí nghiệm thứ hai riêng biệt. Việc này cho phép các mẫu thử tròn  tiêu chuẩn được kiểm tra – loại bỏ nhu cầu mấy thí nghiệm kéo phụ cho mẫu tròn.

 

Người vận hành nhận được sự hỗ trợ từ phần mềm thí nghiệm testXpert® II để thiết lập và thực hiện thí nghiệm và đánh giá kết quả thí nghiệm

 

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn
Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu