###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Thí nghiệm kéo đối với dây cáp

Độ biến dạng cao đã được cân nhắc trong suốt thí nghiệm kéo dây cáp, cũng như khi thực hiện tải trọng cao, cả hai điều làm cho dây cáp bị quấn ngược đầu với năng lượng cao. Phải thực hiện cảnh báo an toàn để loại bỏ rỏi ro khi thí nghiệm

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi