###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Band und Blech

Kim loại dạng dải/Tấm

Kim loại dạng dải băng nói đến thép và các sản phẩm không màu được cán thành ống, ví dụ như dải băng được cán nóng, được sử dụng như là vật liệu tiền đề cho các tấm cán lạnh. Các dải băng cán nóng được sản xuất với chiều dày lên đến 15 mm và chiều rộng lên đến 2200 mm. Các tấm cán nóng là các tấm được cắt ra từ các tấm lớn cán nóng có chiều dày đến 15 mm và chiều rộng 2000mm.

Các thí nghiệm cơ bản:


Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu