###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Thí nghiệm kéo để xác định giá trị r- và n-

Giá trị r- và n- thường được xác định trong thí nghiệm kéo để đặc tính hóa tính chất tạo hình; sau đó giá trị n- mô tả sự bền hóa cơ học - sự gia tăng ứng suất - trong suốt quá trình biến dạng dẻo đến độ giãn dài đều, trong khi giá trị r- mô tả tính dị hướng đứng. Giá trị n- được xác định từ dữ liệu ứng suất kéo và giá trị biến dạng; đối với giá trị r- thì độ biến dạng ngang của mẫu thử kéo được đo thêm. Các mẫu thử kéo được lấy ra từ kim loại tấm hoặc dải tại các góc theo hướng cán. Một yếu tố ảnh hưởng đến giá trị r- là hướng cán. Độ dày của kim loại tấm bằng với độ dày của mẫu thử, trong khi chiều dài song song được tạo ra bằng cách nghiền hoặc đục lỗ cộng với hoàn thiện nó. Zwick cung cấp một danh mục đa dạng các hệ thống thí nghiệm tiêu chuẩn để xác định đặc tính của vật liệu từ thí nghiệm kéo; những hệ thống này cung cấp các thí nghiệm có độ chính xác cao dưới tải trọng rất lớn. Danh mục có thể kết hợp các bộ đo độ giãn dài biến dạng ngang và dọc cung cấp sự kết hợp tối ưu theo như yêu cầu của khách hàng và các điều kiện thí nghiệm, ví dụ như bộ đo độ giãn dài Macro được kết hợp với bộ đo độ giãn dài biến dạng ngang quang học. Kết hợp này được sử dụng trong hệ thống thí nghiệm tự động robot cùng với bộ kiểm soát mẫu thử. Cả hai bộ đo độ giãn dài điều đo đến khi mẫu gãy.


Videos

 

Tensile Test on Thin Sheet, Plastics, Elastomers, Automated (miniHasy)

Zwick robotic testing system ‚roboTest A' with materials testing machine 20 kN for tensile tests on thin ...
Video 00:04:50
06_Tensile_Test_on_Thin_Sheet.wmv (23 M)
 

Tensile testing on micro dumbbells - Zugversuch an Miniaturschulterproben

Tensile testing on nickel micro dumbbells - Zugversuch an Miniaturschulterproben aus Nickel
Video 00:01:11
128_Zugversuch_Miniaturproben_01.wmv (46 M)

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi