###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Thí nghiệm kéo hai trục

Thí nghiệm kéo hai trục được sử dụng để xác định đặc tính biến dạng của vật liệu. Thí nghiệm này trước tiên được sử dụng để nghiên cứu và phát triển khi nó cho phép giá trị ứng suất được xác định trong vùng giao diện của mẫu thử được thiết lập và điều tra. Những máy thí nghiệm này được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng. Đo độ biến dạng được thực hiện bằng cách sử dụng bộ đo độ giãn dài không tiếp xúc trong hầu hết các trường hợp và Zwick cung cấp nhiều giải pháp cho việc này; đo sự phân tán độ biến dạng được thực hiện thông quá các sản phẩm của các đối tác của Zwick.

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn
Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu