###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Thí nghiệm uốn 3 điểm

Thí nghiệm uốn 3 điểm được sử dụng để xác định đặc tính uốn và đánh giá bằng thị giác đường giới hạn uốn, một khía cạnh quan trọng của thí nghiệm uốn là việc đánh giá bằng thị giác đặc tính của đường hàn. Danh mục lựa chọn dụng cụ thí nghiệm uốn của Zwick được kết hợp với sự thích nghi với bệ đỡ mẫu đang có sẵn cung cấp một giải pháp lý tưởng.

 

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn
Liên hệ ngay

Liên hệ hỏi thông tin
Lời chào*
Quốc Gia*
* Những ô yêu cầu