###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Feinblech

Kim loại dạng tấm mỏng

Kim loại dạng tấm mỏng, cùng với kim loại dạng lá, là bước cuối cùng trong chuỗi sản xuất sản phẩm phẳng. Kim loại dạng tấm mỏng có chiều dày khoảng 0.35 đến 3.0 mm; kim loại dạng lá thí ít hơn 60 µm. Các ứng dụng cho các sản phẩm phẳng này rất nhiều và khác nhau, và phạm vi của thí nghiệm cũng rất rộng. Chỉ một vài cái được đề cập ở đây.

Các thí nghiệm tiêu biểu:

 


Videos

 

Tensile and Bending Test on Plastics + Thin Sheet, Automated

Zwick robotic testing system ‚roboTest B' with materials testing machine 20 kN for tensile tests or bending ...
Video 00:05:40
30_Tensile_and_Bending_Test_on_Plastics___Thin_Sheet.wmv (42 M)