###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Draw-Bead-Test an Stahlblechen

Thí nghiệm đầu bi cho kim loại tấm

Thí nghiệm được thiết kế để kiểm tra hệ số ma sát giữa kim loại tấm và thiết bị vuốt đầu bi. Dầu bôi trơn lí tưởng cho quy trình vuốt sâu có thể được xác định tránh được vết nứt và gấp và tối ưu hóa quy trình tạo hình. Bộ đầu bi có thể được cài đặt dễ dàng trong máy thí nghiệm tiêu chuẩn.

Trong thí nghiệm này một dải kim loại tấm với kích thước 300 mm x 30 mm x 2 mmược kẹp trong kẹp mẫu trên và đóng thiết bị đầu bi lại; dải kim loại tấm được đẩy qua thiết bị đầu bi. Quy trình này có thể được lặp lại tự động, số lần lặp lại khác biệt theo yêu cầu, các giá trị đo được tái lặp lại, trong khi khuôn thiết bị có thể được thay đổi nhanh chóng để thực hiện các thí nghiệm khác nhau.

 

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi