###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###
Grobblech

Kim loại dạng tấm nặng

Kim loại dạng tấm nặng là các tấm thép với chrều rộng lên tới bốn mét và chiều dày ít nhất 5mm, cho đến 250 mm. Chúng được sử dụng chủ yếu trong công nghiệp xây dựng, các nhà máy công nghiệp nặng và cần trục, trong ngành đóng tàu, các dàn khoan ngoài biển và các ống loại dày với đường kính lớn.

Các thí nghiệm cơ bản:


Videos

 

Zwick Robotic Testing System for Heavy Plates

Zwick robotic testing system ‚roboTest R' with 2 material testing machines Zwick 2000 kN for tensile tests on ...
Video 00:06:34
38_Zwick_Robotic_Testing_System_for_Heavy_Plates.wmv (43 M)