###COOKIEFRAME###
###COOKIEBUTTON###
###COOKIEINFO###

Hệ thống thí nghiệm robot cho thí nghiệm kéo

Yêu cầu giữ mẫu nặng một cách chính xác, đáng tin cậy và an toàn đã đặt ra nhu cầu đối với người vận hành và các hệ thống thí nghiệm. Giải pháp thí nghiệm robot của Zwick hoàn toàn tự động trong suốt quá trình thí nghiệm trong khi giảm bớt việc cho người vận hành máy, giảm thiểu sai sót khi vận hành đến mức tối đa và gia tăng tính an toàn và độ tin cậy. Dưới quy trình thí nghiệm robot của chúng tôi, mẫu thí nghiệm được đặt vào khay thí nghiệm bằng tay, nhưng từ điểm này trở đi tất cả các quy trình sẽ diễn ra một cách tự động cho đến khi cần thiết phải lựa chọn lại mẫu để kiểm tra. Các thiết bị đo phụ trợ khác có thể được tích hợp vào theo yêu cầu, cụ thể là thiết bị đo Zwick với bốn đểm độc lập, tự động áp dụng bộ chuyển đổi đo để xác định vùng tiết diện chính xác.

 


Videos

 

Zwick Robotic Testing System for Heavy Plates

Zwick robotic testing system ‚roboTest R' with 2 material testing machines Zwick 2000 kN for tensile tests on ...
Video 00:06:34
38_Zwick_Robotic_Testing_System_for_Heavy_Plates.wmv (43 M)
 

Automated Tensile Test on Heavy Plate

Zwick robotic testing system ‚roboTest R' with materials testing machines 1200 kN and 600 kN for tensile ...
Video 00:05:29
22_Automated_Tensile_Test_on_Heavy_Plate.wmv (38 M)

LIÊN HỆ

VPĐD TT Zwick Asia tại Việt Nam
Tel.  +84 - 8 38120 545
E-Mail  info@zwick.vn

Bản Tin

Đăng ký ngay để nhận bản tin quốc tế của chúng tôi